"Амураа – Консерв – 68" ООД

Производство на плодови и зеленчукови консерви.

 

Picture1logo-bg-center-no-backmzh_jzsWZTD.jpg__623x416_q85_crop_subsampling-2_upscale

 

„ АМУРАА- КОНСЕРВ -68 „ ООД   на 22.01.2021 г. получи финансова подкрепа в размер на 35 450 лева по мярка21 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19″ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Безвъзмездната финансова помощ подпомогна предприятието, като покри част от задълженията, които бяха възникнали в периода на кризата COVID-19 и заради спада в нетните приходи от продажби. С участието си по тази процедура компанията е имала основни цели:

1. гарантиране конкурентоспособността на компанията

2. осигуряване непрекъснатост на дейността на преработвателната компания „ АМУРАА- КОНСЕРВ -68 „ ООД.

 

Резултатите от целите, които компанията беше засегнала са на лице и компанията успя да продължи да оперира без да налага действия за съкращаване на работни процеси и служители.