"Амураа – Консерв – 68" ООД

Производство на плодови и зеленчукови консерви.