"Амураа – Консерв – 68" ООД

Производство на плодови и зеленчукови консерви.

Производствената база е разположена в гр. Аксаково, обл. Варна. Оборудвана е с всички необходими машини и съоръжения, отговарящи на изискванията на Българската Агенция по Безопасност на Храните.   Внедрена е НАССР системата в съответствие със Закона за храните.   Разполага с хладилна база, плодохранилище и други необходими за висок стандарт на функциониране условия.